Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Opis zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.
Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni.
Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych.
Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

W zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wskazano trzy kwalifikacje:
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy,
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych,
które należy oddzielnie potwierdzać zdając państwowe egzaminy zawodowe.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych

Kwalifikacja: B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

Program B.5:

  1. Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
  2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.

Kwalifikacja: B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Program B.6:

  1. Wykonywanie robót malarskich
  2. Wykonywanie robót tapeciarskich

Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni.

Kwalifikacja: B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych

Program B.7:

  1. Wykonywanie robót posadzkarskich
  2. Wykonywanie robót okładzinowych

Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych.

Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

ZAPISZ SIĘ