Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Opis zawodu

Kształcenie w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– montowania systemów suchej zabudowy

– wykonywania robót malarskich

– wykonywania robót posadzkarskich

– wykonywania robót okładzinowych.

W zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wskazano trzy kwalifikacje:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych

 

 

ZAPISZ SIĘ