Cukiernik – Kraków

Cukiernik 751201

Informacje o kierunku

Spełnij swoje marzenia i zdobądź zawód jakim jest cukiernik – Kraków i okolice

Cukiernik jest niezwykłą osobą, która została obdarzona zapałem kulinarnym, zmysłem smaku oraz niesamowitą, bogatą i artystyczną wyobraźnią. Ważną uroczystość najlepiej podkreśli przepięknie udekorowane ciasto lub kolorowe, przystrojone ciasteczka. Jeśli kochasz wypieki, masz artystyczną duszę i chciałbyś zostać cukiernikiem, to zapisz się na kurs cukierniczy! Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych.

Dlaczego wybrać kurs cukierniczy w Krakowie? Przeczytaj!

Ten zawód będzie strzałem w dziesiątkę także z tego powodu, że dzięki niemu będziemy mieli wiele możliwości podjęcia pracy. Zapotrzebowanie pojawia się prawie we wszystkich cukierniach, wielu restauracjach, dobrych hotelach, specjalistycznych firmach zajmujących się produkcją słodyczy czy też w zyskujących na popularności oraz powszechności manufakturach słodyczy, gdzie możemy doświadczyć niesamowitych pokazów wytwarzania kolorowych lizaków, tabliczek, cukierków, ciasteczek oraz innych smakołyków. W perspektywie ma się także założenie własnej działalności gospodarczej i przyjmowanie zleceń na wypieki na indywidualne zamówienie klientów, dotyczące takich wydarzeń jak śluby, komunia, chrzciny, urodziny etc. Piekarz – cukiernik w Krakowie jest dobrym i szanowanym zawodem, jednak praca wiąże się zazwyczaj z rannym trybem życia, „na wczesną, pierwszą zmianę”. Trzeba ciągle szlifować i doskonalić swoje umiejętności, rozwijać się, by budować markę, a także wciąż śledzić nowinki ze świata cukierniczego, by móc w pełni odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu cukiernik wyodrębniono obecnie* kwalifikacje:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Po uzyskaniu kwalifikacji SPC.01 można uzyskać tytuł Cukiernik (nie jest wymagane wykształcenie średnie).
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji SPC.01 oraz uzupełnieniu o kwalifikacje SPC.07 i mając wykształcenie średnie, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek Cukiernik – Kraków :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-1 zdjęcie legitymacyjne
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy przemysłu spożywczego
3. Obsługiwanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
4. Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
5. Język angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych
2. Dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik w Krakowie jest przygotowany do:
• stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
• magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
• sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
• wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych

Absolwenci znajdują pracę w:
• Cukierniach i ciastkarniach
• Zakładach przetwórstwa spożywczego, produkujących wyroby cukiernicze

Absolwent kierunku cukiernik w FABER Centrum Kształcenia w Krakowie otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie cukiernik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie cukiernik)

Kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Program:
• Obsługiwanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
• Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
• Sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych
• Dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPC.01. odbywać się będzie po semestrze III.

ZAPISZ SIĘ