Kurs ma na celu przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie diagnozowania wad wzroku w oparciu o widzenie obuoczne oraz analizę i interpretację wyników badań widzenia obuocznego. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat widzenia obuocznego oraz będzie umiał samodzielnie, dokonać pomiarów układu wzrokowego wykorzystując w tym celu określone procedury badań. Słuchacz samodzielnie będzie posługiwał się specjalistycznym  sprzętem w gabinecie optometrycznym, oraz potrafił zastosować odpowiednie testy do badania w celu zdiagnozowania dysfunkcji narządu wzroku. Powinien umieć samodzielnie interpretować otrzymane wyniki oraz diagnozować zaburzenia widzenia obuocznego oraz wskazać przyczynę tych dysfunkcji.

Czas trwania: 50 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie (piątek-sobota-niedziela)
Cena: 1995 zł (przy grupie min. 6 osób)

Dla słuchaczy oraz absolwentów naszej szkoły cena specjalna: 1795 zł!

Dla absolwentów kursu Refrakcji naszego Centrum Szkoleniowego cena specjalna: 1795 zł!

W cenie zapewniamy:
• sprzęt i materiały wykorzystywane podczas kursu,
• przerwę kawową.

Wymagania wstępne dla Uczestników:

·         Posiada wiedzę z podstaw optyki geometrycznej, biologii i anatomii oka

·         Posiada dyplom ukończenia szkoły optycznej, ortoptystek, optometrii lub ukończony Kurs Refrakcji

·         Posiada wiedzę z zakresu podstawowego doboru  korekcji okularowej, potrafi zastosować procedury badania wzroku i samodzielnie przy użyciu tych metod określić wadę wzroku badanego

Dokumenty wymagane do zapisu:
• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Program szkolenia

1.       Widzenie obuoczne 10h

·         Widzenie Obuoczne: fiksacja, wartość kierunkowa,  korespondujące miejsca siatkówek, rywalizacja siatkówek

·         Widzenie jednooczne, widzenie naprzemienne, jednoczesna percepcja, fuzja motoryczna, sensoryczna, stereopsja

·         Ruchy gałek ocznych: Pra­wo Sheringtona i Prawo Heringa

·         Konwergencja, stosunek AC/A, zależność pomiędzy akomodacją i konwergencją

·         Fuzja motoryczna i sensoryczna, dysocjacja, bodziec do fuzji, dwojenie fizjologiczne, postrzeganie przestrzenne, stereopsja

·         Heteroforia: exoforia, esoforia, hiperforia, Cover Test

·         Heterotropia: zez towarzyszący – procesy adaptacyjne (niedowidzenie, fiksacja   ekscentryczna, nieprawidłowa korespondencja siatkówkowa), zez porażenny

 

2.       Zaburzenia widzenia obuocznego 10h

·         Dysfunkcje akomodacji –charakterystyka

·         Ocena sprawności akomodacji przy użyciu flippera

·         Wyznaczanie odpowiedzi  akomodacyjnej: Skiaskopia dynamiczna i Test kratownicy

·         Punkt bliski akomodacji (Amplituda): stymulowanie akomodacji soczewkami ujemnymi i metoda Dondersa

·         Ujemna i dodatnia względna akomodacja

·         Punkt bliski konwergencji

·         Heteroforia – rodzaje dysfunkcji, objawy astenopijne

·         Testy badania widzenia obuocznego: Krzyżowy, Haasego, Schobera,  Wortha, Metoda Maddoxa, test Stereoskopowy

·         Ruchy oczu: skoniugowane i wergencyjne

 

3.       Analiza i interpretacja wyników badań widzenia obuocznego 5h

4.       Zajęcia praktyczne 25h

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Miejsce prowadzenia kursu:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2, 31-128 Kraków

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

SPOSÓB ZAPISU
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

ZAPISZ SIĘ

W ten sposób rezerwujesz sobie miejsce na liście uczestników. Po potwierdzeniu przez szkołę rozpoczęcia kursu otrzymujesz informację o konieczności wpłacenia zaliczki.

PŁATNOŚĆ
Zaliczkę w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2 w Krakowie

Z potwierdzeniem przelewu zaliczki zapraszamy do sekretariatu szkoły celem wypełnienia wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą część płatności, należy wpłacić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu przelewem lub w sekretariacie placówki.

Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn ze strony organizatora kurs zostanie odwołany, cała zaliczka zostanie zwrócona wpłacającemu. Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu zgłoszeniowym.

DANE KONTA:
FABER Centrum Szkoleniowe
nr konta: 10 1750 0012 0000 0000 3992 7257
tytułem: imię i nazwisko, nazwa kursu.

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl