Rabaty

25% RABATU DLA UCZĄCYCH SIĘ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH LUB W CENTRUM SZKOLENIOWYM

25% rabatu dla osób uczących się na  Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, pod  warunkiem równoczesnego  zapisu na dowolny kierunek  w Szkole Policealnej, Medycznej lub Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

RABAT DLA PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH SZKÓŁ NA WYŻSZE SEMESTRY

Słuchacz, który przeniesie się na wyższy semestr z innej szkoły do Faber, może otrzymać:

  • rabat 150 zł na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych *
  • 50% rabatu za egzamin zawodowy, maturalny, gimnazjalny **

RABATY ZA PŁATNOŚĆ Z GÓRY:

  • 10%  rabatu za 1  semestr
  • 20% rabatu za 2  semestry (jeden rok)

10% RABATU NA CZESNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ FABER

PRZYPROWADŹ ZNAJOMEGO NA KRÓTKI KURS A KAŻDE Z WAS OTRZYMA PO 5 %RABATU

 

*  dotyczy jednego semestru.

** dotyczy pierwszego egzaminu, do którego słuchacz zadeklaruje chęć podejścia.