Kierunki za darmo

Szkoła Policealna: technik weterynarii, technik rachunkowości, technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik administracji, florysta, technik optyk,

Szkoła Medyczna – wszystkie semestry

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – wszystkie semestry

Gimnazjum dla Dorosłych – wszystkie semestry