[24.08.2019] egzamin zawodowy sesja styczeń 2020 – DEKLARACJE

Drodzy słuchacze,

informujemy, iż deklaracje na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2020 są przyjmowane do 6 września 2019 roku.
Wszyscy zainteresowani podejściem do egzaminu państwowego w nadchodzącej sesji proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu celem wypełnienia deklaracji.
Druk deklaracji jest dostępny na stronie OKE oraz w Sekretariacie Szkoły.

Informacja kierowana głównie do słuchaczy, którzy w najbliższym semestrze jesiennym będą słuchaczami II i IV semestrów, jak i wszystkich zainteresowanych podejściem do egzaminu po raz kolejny.

Sekretariat przyjmuje również deklaracje w formie elektronicznej – skan wypełnionej i podpisanej deklaracji należy przesłać na adres e-mail szkoły: krakow@faber.edu.pl
Oryginał deklaracji należy zachować i dostarczyć do sekretariatu w najbliższym możliwym terminie.