[24.01.2019] Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy

Informujemy, iż zbliża się termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec/lipiec 2019.
Deklaracje można składać w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019r. 

Druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie OKE Kraków

Wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani podejściem do egzaminu zawodowego, prosimy o złożenie deklaracji w terminie.

Osoby, które podeszły do egzaminu w sesji styczeń/luty 2019 będą miały możliwość złożenia deklaracji na egzamin poprawkowy po wynikach pod koniec marca 2019.