Jak zostać opiekunem osoby starszej?

Jak zostać opiekunem osoby starszej?

Opiekun osoby starszej, tuż obok asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego i opiekuna medycznego, jest zawodem związanym z niesieniem pomocy tym najbardziej potrzebującym. Choć nie jest to prosta praca, może dać dużo satysfakcji i samospełnienia się dzięki pomaganiu chorym i starszym. Jak wygląda praca z osobami starszymi i jak zostać opiekunem osoby starszej?

Kim jest opiekun osoby starszej?

Opiekun osoby starszej to osoba, która zapewnia wsparcie i opiekę seniorowi w codziennych czynnościach. Często rodzina nie jest w stanie zajmować się w sposób ciągły osobami starszymi, a nie mogąc pozwolić sobie na to, by zostawały one same w domu, wynajmuje do opieki wykwalifikowaną do tego osobę. Jej pomoc przyda się nie tylko w przypadku seniorów mieszkających w domu, ale też w domach opieki i nie tylko. Zawód opiekuna osoby starszej jest przyszłościowy, ponieważ żyjemy w dobie starzejącego się społeczeństwa, w którym jest coraz większe zapotrzebowanie na opiekowanie się starszymi osobami, często niemającymi nikogo do pomocy.

Kto może zostać opiekunem osoby starszej?

Bycie opiekunem osoby starszej wymaga przede wszystkim empatii, cierpliwości i chęci niesienia pomocy innym. Trzeba być przygotowanym na niespodziewane sytuacje, praca z seniorami bywa bowiem nieprzewidywalna. Opiekun czy opiekunka osób starszych powinna też mieć pozytywne nastawienie i posiadać dobrze rozwinięte umiejętności komunikatywne.

Jak zostać opiekunem osób starszych? Szkoła i kurs

Wykształcenie opiekuna osób starszych nie musi być medyczne, wymaga jednak posiadania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą predyspozycje do wypełniania zawodu. Aby zostać opiekunem osoby starszej, należy ukończyć policealną szkołę na tym kierunku lub też kurs opiekuna osoby starszej. Ponadto zawód ten mogą również praktykować opiekunowie medyczni i asystenci osób niepełnosprawnych. Konieczne jest tutaj doświadczenie w roli opiekuna osoby starszej, które można potwierdzić dokumentami (np. praktyki zawodowe podczas szkoły policealnej).

W trakcie nauki słuchacz uczy się podstaw pomocy społecznej, wykonywania czynności opiekuńczo-wspierających czy diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, poznaje też kurs pierwszej pomocy.

Zadania opiekuna osób starszych

Praca opiekuna osoby starszej i jego obowiązki zależne są od stanu zdrowia podopiecznego. Do podstawowych zadań w tym zawodzie należą:

  • pomoc w codziennym życiu i czynnościach typu jedzenie, ubieranie się, kąpiel,
  • robienie zakupów,
  • podawanie leków, realizacja recept,
  • aktywizowanie do życia społecznego,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach i chwilach,
  • pomoc z higieną osobistą,
  • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • towarzyszenie w codziennych spacerach, wizytach lekarskich itp.

Gdzie znajdzie pracę opiekun osób starszych?

Opiekunowie osób starszych mogą pracować w różnych miejscach. Mogą być zatrudnieni przez agencje opiekuńcze, placówki opiekuńcze, takie jak domy pomocy społecznej, hospicja czy domy samopomocy, lub bezpośrednio przez rodziny osób starszych. Istnieje również możliwość pracy jako samozatrudniony opiekun, który podejmuje się zawodu na podstawie umów cywilnoprawnych z seniorami lub ich rodzinami. Coraz częściej opiekunowie osób starszych znajdują również pracę za granicą, zwłaszcza w krajach, gdzie zapotrzebowanie na tę formę wsparcia jest wysokie, m.in. w Niemczech.

Jeżeli interesuje Cię zawód opiekuna osób starszych, zapraszamy do Centrum Kształcenia Faber w Krakowie – zapisz się już dziś!