Technik rachunkowości

Technik rachunkowości 431103

Opis zawodu

Umiesz liczyć więc licz na siebie i wybierz zawód technik rachunkowości – Kraków

Jesteś osobą bardzo zorganizowaną i wysoce precyzyjną, cechuje Cię umysł ścisły a pragniesz mieć pewne zatrudnienie, to technik rachunkowości jest zawodem stworzonym dla Ciebie. Po tym kierunku posiądziesz specjalistyczną wiedzę, która ułatwi Ci nie tylko znaleźć stabilnego zatrudnienia, lecz także założenie własnej firmy oraz zarządzaniu kosztami w codziennym życiu. Na technika rachunkowości jest zapotrzebowanie w każdej firmie i z takim zawodem z pewnością znajdziesz zatrudnienie w działach księgowych i instytucjach finansowych.

Jakie umiejętności zyskasz kończąc technika rachunkowości?

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzania analizy finansowej.

Kwalifikacja AU.36. Prowadzenie rachunkowości

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


ZAPISZ SIĘ