Technik optyk

Technik optyk 325302

Opis zawodu

Technik optyk wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w salonach i pracowniach optycznych, a także w gabinetach optometrystycznych.
Kwalifikacje:
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) dobieranie okularów i soczewek kontaktowych
2) dobieranie opraw okularowych
3) dokonywanie pomiarów wad wzroku
4) przeprowadzanie badań komputerowych wzroku
5) mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie
6) obsługiwanie urządzeń służących do badania wzroku
7) naprawianie, konserwacja przyrządów optycznych

Kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Kwalifikacja M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych


ZAPISZ SIĘ