Technik masażysta

Technik masażysta 325402

Opis zawodu

Technik Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych . Wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do:

  1. wykonywania masażu medycznego;
  2. wykonywania masażu sportowego;
  3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
  4. prowadzenia działalności profilaktycznej,

Kwalifikacja: MS.01.Świadczenia usług w zakresie masażu

MS.01. Świadczenia usług w zakresie masażu