Organizacja roku szkolnego

Semestr zimowy 2017/2018

 • Rozpoczęcie zajęć w systemie zaocznym: 16 wrzesień 2017
 • Termin sesji egzaminacyjnej zimowej: 06-21 styczeń 2018 r.
 • Termin sesji poprawkowej w sesji zimowej: 11 luty 2018 r.
 • Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:  22 styczeń 2018 r.
 •  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:  26 styczeń 2018 r.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23−31 grudnia 2017 r. − zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

 • 15−28 stycznia 2018 r.województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia − 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia − 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12–25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 • 18–20 kwietnia 2018 r.(termin główny)
 • 4–6 czerwca 2018 r.(termin dodatkowy)

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • 10–12 stycznia 2018 r.(termin główny)
 • 18–20 kwietnia 2018 r.(termin dodatkowy)

27 kwietnia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

5 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

26 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Egzamin maturalny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • 4–23 maja 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 9–22 maja 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • 7–25 maja 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)

Egzamin maturalny dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • 4–20 czerwca 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 4–9 czerwca 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 • 21 sierpnia 2018 r.– część pisemna
 • 21–22 sierpnia 2018 r.– część ustna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Sesja 1. styczeń–luty 2018 r.

  • 11 stycznia 2018 r. – część pisemna
  • 10 stycznia 2018 r. część praktyczna (model „d”)
  • 12–17 lutego 2018 r. część praktyczna(model „w”, „wk”, „dk”)

Sesja 2. czerwiec–lipiec 2018 r.

 • 19 czerwca 2018 r. – część pisemna
 • 26 czerwca 2018 r. część praktyczna (model „d”)
 • 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. część praktyczna(model „w”, „wk”, „dk”)

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa)

 • 7 maja 2018 r. – część pisemna (Z.22, MS.20)
 • 8–25 maja 2018 r. część praktyczna (Z.22, MS.20)
 • 5 czerwca 2018 r. część pisemna(Z.23)
 • 6 czerwca 2018 r. część praktyczna(Z.23)

22 czerwca 2018 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie.

Dni wolne od pracy i nauki

 • 1 listopada 2017 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2017 – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia 2017 – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia 2017 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 1 stycznia 2018 – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2018 – Trzech Króli
 • 1 kwietnia 2018 – Wielkanoc
 • 2 kwietnia 2018 – Poniedziałek Wielkanocny
 • 27 kwietnia 2018 – Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
 • 1 maja 2018 – Święto Pracy
 • 3 maja 2018 – Święto Konstytucji
 • 20 maja 2018 – Zielone Świątki
 • 31 maja 2018 – Boże Ciało

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018