Harmonogram egzaminów

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW:

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 • 18–20 kwietnia 2018 r.(termin główny)
 • 4–6 czerwca 2018 r.(termin dodatkowy)

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • 10–12 stycznia 2018 r.(termin główny)
 • 18–20 kwietnia 2018 r.(termin dodatkowy)

 

Egzamin maturalny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • 4–23 maja 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 9–22 maja 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • 7–25 maja 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)

Egzamin maturalny dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • 4–20 czerwca 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 4–9 czerwca 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 • 21 sierpnia 2018 r.– część pisemna
 • 21–22 sierpnia 2018 r.– część ustna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Sesja 1. styczeń–luty 2018 r.

  • 11 stycznia 2018 r. – część pisemna
  • 10 stycznia 2018 r. część praktyczna (model „d”)
  • 12–17 lutego 2018 r. część praktyczna(model „w”, „wk”, „dk”)

Sesja 2. czerwiec–lipiec 2018 r.

 • 19 czerwca 2018 r. – część pisemna
 • 26 czerwca 2018 r. część praktyczna (model „d”)
 • 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. część praktyczna(model „w”, „wk”, „dk”)

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa)

 • 7 maja 2018 r. – część pisemna (Z.22, MS.20)
 • 8–25 maja 2018 r. część praktyczna (Z.22, MS.20)
 • 5 czerwca 2018 r. część pisemna(Z.23)
 • 6 czerwca 2018 r. część praktyczna(Z.23)