Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW:

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń-luty 2018

Egzamin pisemny – 11.01.2018

Egzamin praktyczny – Model d: 10.01.2018 r.

Model ”w”, ”wk”  i” dk” od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.

(szczegółowy harmonogram na stronie CKE)

 

Sesja czerwiec-lipiec 2018

Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018 r.

Egzamin praktyczny – Model d: 26 czerwca 2018 r.

Model ”w”, ”wk”  i” dk” od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Informatory