Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW:

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń-luty 2018

Egzamin pisemny – 11.01.2018

Egzamin praktyczny – Model d: 10.01.2018 r.

Model ”w”, ”wk”  i” dk” od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.

 

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w dniu 11.01.2018

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu
 

1

 

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

2

 

E. 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

3

 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

 

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

4

 

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

14.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

5

 

R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

 

 

10.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

6

 

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

 

 

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

7

 

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

 

14.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

8

 

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

 

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu
 

1

 

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Dk

 

17-01-2018

 

9.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

2

 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

Dk

 

15-01-2018

 

9.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

3

 

E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

 

Wk

 

29-01-2018

 

8.00

 

Kraków

Loretańska 16

 

4

 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

 

Wk

 

05-02-2018

 

8.00

 

Kraków

Loretańska 16

 

5

 

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

D

 

10-01-2018

 

9.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

6

 

R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

 

 

D

 

10-01-2018

 

9.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

7

 

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

 

 

W

 

14-02-2018

8.00

12.00

16.00

 

Kraków

Młyńska Boczna 7

 

8

 

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

 

D

 

10-01-2018

 

13.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

9

 

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

 

W

 

25-01-2018

 

8.00

12.00

 

Kraków

Karmelicka 43a/2

 

10

 

 

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

W

 

22-01-2018

23-01-2018

 

9.00

15.00

 

Kraków

Wesele 41

 

 

Sesja czerwiec-lipiec 2018

Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018 r.

Egzamin praktyczny – Model d: 26 czerwca 2018 r.

Model ”w”, ”wk”  i” dk” od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Informatory