Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW:

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja czerwiec-lipiec 2018

Egzamin pisemny – 19 czerwca 2018 r.

Egzamin praktyczny – Model d: 26 czerwca 2018 r.

Model ”w”, ”wk”  i” dk” od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

 

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w dniu 19.06.2018 r.

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu
1 RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt  

10.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

2 MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych  

10.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

3 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych  

12.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

4 A.36 Prowadzenie rachunkowości   

12.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

5 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych   

12.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

6 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych  

14.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

7 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej  

14.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

8 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych  

14.00

 Kraków

Karmelicka 43a/2

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu
1 R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt d 26-06-2018 9.00 Kraków

Karmelicka 43a/2

2 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych d 26-06-2018 9.00 Kraków

Karmelicka 43a/2

3 RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt d 26-06-2018 9.00 Kraków

Karmelicka 43a/2

4 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej d  

26-06-2018

 

13.00

Kraków

Karmelicka 43a/2

5 A.36 Prowadzenie rachunkowości dk 29-06-2018 15.00 Kraków

Karmelicka 43a/2

6 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych dk 30-06-2018 9.00 Kraków

Karmelicka 43a/2

7 MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych w 27/28-06-2018  

 

Kraków Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Krupnicza 42 a

 

 

Informatory