Technik pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych 311513

Opis zawodu

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku słuchacze stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

 

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniono następujące kwalifikacje:


MG.18.
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów samochodowy).
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
 • Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Plan nauczania

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Komunikacja personalna i społeczna
Organizacja małych zespołów
Podstawy konstrukcji maszyn
Elektrotechnika i elektronika
Technologia mechaniczna
Przepisy ruchu drogowego
Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym:

Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Rysunek techniczny
Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 160h)

 

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych 723103

Program:

 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja: MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód: technik pojazdów samochodowych 311513

Program:

 1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
 2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniona została kwalifikacja M.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kwalifikacja M.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

 

ZAPISZ SIĘ