Technik mechanik

technik mechanik 311504

Opis zawodu

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Dla zawodu technik mechanik wyodrębniono następujące kwalifikacje:  

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Plan nauczania

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Komunikacja personalna i społeczna
Organizacja małych zespołów
Podstawy konstrukcji maszyn
Elektrotechnika i elektronika
Technologia mechaniczna
Technologia montażu maszyn i urządzeń
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzen
Nadzorowanie przebiegu produkcji

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym:

Obsługa maszyn i urządzeń
Rysunek techniczny
Montaż maszyn
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 160h)

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Kwalifikacja: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Program M.17:

  1. Montaż maszyn i urządzeń
  2. Obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zawód: technik mechanik 311504

Program M.44:

  1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
  2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Dla technika mechanika wyodrębniono trzy kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

ZAPISZ SIĘ