Technik mechanik

technik mechanik 311504

Opis zawodu

Zostań specjalistą, podejmując naukę jako technik mechanik – Kraków

Nauka kierunku technik mechanik zawiera w sobie przygotowanie zawodowe polegające na przyswojenie teorii oraz praktyki przygotowaniu do zawodu technika mechanika a zawiera to w sobie obsługę zaawansowanych maszyn, urządzeń, wykonywania prac projektowych, produkcyjnych a także remontowo–instalacyjnych wyposażenia technicznego. Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności praktycznej obsługi narzędzi do komputerowego wspomagania produkcji w ramach zajęć. Nasza pracownia informatyczna została wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie, którego działanie opiera się na wspieraniu procesów kreślenia oraz projektowania.

Czym będziesz mógł się zajmować po podjęciu pracy?

Technik mechanik będzie także organizował oraz nadzorował produkcję, prace montażowe, naprawcze a także konserwacyjne maszyn oraz urządzeń, a przede wszystkim takich jak pompy, sprężarki, dmuchawy, pompy próżniowe, ssawy, wentylatory i klimatyzatory, przekładnie, napędy, zawory, maszyn do dozowania, robotów i innych. Technik mechanik inicjuje rozruch, nadzoruje oraz sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową. Jako specjalista zajmuje się także wykrywanie oraz usuwaniem awarii i uszkodzeń, poddając serwisowi wadliwe.

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Dla zawodu technik mechanik wyodrębniono następujące kwalifikacje:  

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Plan nauczania

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Komunikacja personalna i społeczna
Organizacja małych zespołów
Podstawy konstrukcji maszyn
Elektrotechnika i elektronika
Technologia mechaniczna
Technologia montażu maszyn i urządzeń
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzen
Nadzorowanie przebiegu produkcji

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym:

Obsługa maszyn i urządzeń
Rysunek techniczny
Montaż maszyn
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 160h)

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Kwalifikacja: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Program M.17:

  1. Montaż maszyn i urządzeń
  2. Obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zawód: technik mechanik 311504

Program M.44:

  1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
  2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Dla technika mechanika wyodrębniono trzy kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

ZAPISZ SIĘ