Technik mechanik

technik mechanik 311504

Opis zawodu

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

Dla zawodu technik mechanik wyodrębniono następujące kwalifikacje:  

Do wyboru:
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik- monter maszyn i urządzeń) albo
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek skrawających) albo
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej:
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. (technik mechanik).

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Kwalifikacja: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Program M.17:

 1. Montaż maszyn i urządzeń
 2. Obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zawód: Operator obrabiarek skrawających 722307

Program M.19:

 1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zawód: Ślusarz 722204

Program M.20:

 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 3. Wykonywanie połączeń materiałów
 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zawód: technik mechanik 311504

Program M.44:

 1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Dla technika mechanika wyodrębniono trzy kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

ZAPISZ SIĘ