Technik elektryk

Technik elektryk 311303

Opis zawodu

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektro-instalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Plan nauczania

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Komunikacja personalna i społeczna
Organizacja małych zespołów
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Przyrządy pomiarowe
Instalacje elektryczne
Maszyny elektryczne
Urządzenia elektryczne
Użytkowanie instalacji elektrycznych
Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pomiary elektryczne i elektroniczne
Rysunek techniczny
Montaż,uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 160h)

 

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2)montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3)wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
4)eksploatowania instalacji elektrycznych;
5)eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

ZAPISZ SIĘ