Cukiernik

Cukiernik 751201

Opis zawodu

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych.

Kwalifikacje: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) magazynowania surowców cukierniczych;
3) sporządzania półproduktów cukierniczych;
4) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
5) dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

Kwalifikacja: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Kwalifikacje: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
Program T.4:

  1. Magazynowanie surowców cukierniczych
  2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
  3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

ZAPISZ SIĘ