Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kursy KKZ przeznaczone są dla osób, które:

 • dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • chcą się przekwalifikować,
 • pragną uzyskać zawód nie mając wykształcenia średniego,
 • chcą się nauczyć i doskonalić w danym zawodzie,
 • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
 • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Zawody i specjalności

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla zawodów lub wyodrębnionych w ramach zawodu kwalifikacji:

technik budownictwa:

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (betoniarz-zbrojarz)
lub
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz)
lub
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych (monter konstrukcji budowlanych)
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

cukiernik:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)

technik elektryk:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (elektromechanik)
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (elektryk)
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (t. elektryk)

Technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik logistyk:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

technik mechanik:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (Operator obrabiarek skrawających)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (t. mechanik)

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

B.5  Montaż systemów suchej zabudowy
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

technik optyk

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (optyk-mechanik)
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (technik optyk)

technik pojazdów samochodowych:

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (Elektromechanik pojazdów samochodowych)
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (Mechanik pojazdów samochodowych)
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (t. pojazdów samochodowych)

Wymagane dokumenty

 • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dokument tożsamości
 • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy

 


ZAPISZ SIĘ